Positieve sociale contacten bevorderen

Wenst u meer advies over een bepaalde maatregel, klik dan op de titel in kwestie :

Niet-bedrijfsgerelateerde diensten op bedrijfslocatie
Vanpoolen
Matching-service voor carpooling
Bedrijfsincentives voor carpoolers
Het verspreiden van informatie over carpoolen
Marketing en promotie voor carpoolen
Efficiënter gebruik van de wagen voor zakelijke of dienstverplaatsingen