Dit onderdeel bevat een selectie van de meest voorkomende mobiliteitsbehoeften waar hedendaagse ondernemingen mee te maken krijgen. Voor iedere behoefte zijn er een aantal type-oplossingen geselecteerd uit de maatregelenlijst.

Natuurlijk zullen een aantal geïsoleerde acties nooit de hele mobiliteitssituatie in de onderneming veranderen. Overweeg daarom het gebruik van het Beslissingsondersteunend Systeem of de Maatregelenlijst indien u aan verschillende van de onderstaande behoeften wenst te voldoen.

1. Te weinig parkeerplaatsen
Uitbreidingsplannen leiden tot nieuwe parkeerplaatsen. Omwonenden ondernemen actie tegen het bedrijf, omdat de werknemers voor hun huis parkeren.

Klik hier om een mogelijke oplossing voor deze behoefte te vinden

2. Vertragingen wegens lange reistijden per auto
Vertragingen wegens lange reistijden per auto van zowel leveranciers, klanten als werknemers door congestie op de wegen rondom het bedrijf.

Klik hier om een mogelijke oplossing voor deze behoefte te vinden

3. Problemen bij het werven van nieuwe werknemers
Ons bedrijf is slecht bereikbaar per openbaar vervoer en fietsroutes zijn niet zo goed. Daarom zoeken potentiële werknemers naar een baan bij bedrijven op een betere locatie.

Klik hier om een mogelijke oplossing voor deze behoefte te vinden

4. Gelijkwaardigheid
Werknemers die de woon-werkverplaatsing niet per auto doen, en dus geen parkeerplaats nodig hebben, willen ook genieten van bepaalde faciliteiten en voordelen.

Klik hier om een mogelijke oplossing voor deze behoefte te vinden

5. Ons bedrijf organiseert een campagne voor de "zachte vervoermiddelen"
We willen de zachte vervoerswijzen (fietsen, te voet gaan) meer in het voetlicht plaatsen. Zij hebben de minst negatieve impact op de stedelijke omgeving, de gezondheid, het milieu in het algemeen.

Klik hier om een mogelijke oplossing voor deze behoefte te vinden

6. Hoge kosten voor zaken- of dienstauto's
Het bedrijf geeft veel geld uit aan zijn bedrijfswagenpark of aan de kilometervergoedingen voor het gebruik van de privé-auto voor zakenverplaatsingen.

Klik hier om een mogelijke oplossing voor deze behoefte te vinden

7. Hoge kosten voor bedrijfsbussen
Het speciaal vervoer voor de medewerkers is erg duur in vergelijking met het aantal gebruikers.

Klik hier om een mogelijke oplossing voor deze behoefte te vinden

8. Ons bedrijf wil de duurzame ontwikkeling promoten
De missie van ons bedrijf omvat zowel een milieubeleid als innovatie, maar nog geen doelstellingen voor een betere mobiliteit.

Klik hier om een mogelijke oplossing voor deze behoefte te vinden

8. Een milieu-onderzoek
Een milieu-onderzoek wordt binnenkort gedaan. Of het bedrijf moet een milieu-effectenrapport afleveren aan de gemeente.

Klik hier om een mogelijke oplossing voor deze behoefte te vinden

10. Het risico op ongevallen tijdens de woon-werkrit
Voetgangers en fietsers vrezen te worden betrokken bij een ongeluk op weg naar hun werk. Velen van hen kiezen uiteindelijk voor de auto tijdens hun woon-werkrit.

Klik hier om een mogelijke oplossing voor deze behoefte te vinden

11. Onveiligheidsgevoel bij gebruikers van openbaar vervoer of de fiets
Werknemers voelen zich niet veilig als ze het openbaar vervoer of de fiets gebruiken.

Klik hier om een mogelijke oplossing voor deze behoefte te vinden

12. Wij willen positieve sociale contacten onder medewerkers bevorderen
En we willen dit uitbreiden naar de woon-werkverplaatsingen.

Klik hier om een mogelijke oplossing voor deze behoefte te vinden

13. Ons bedrijf gaat verhuizen
Ons bedrijf gaat verhuizen naar een andere locatie en de werknemers voelen zich daar niet prettig bij, omdat zij niet weten hoe ze de nieuwe locatie moeten bereiken, of omdat zij vrezen dat zij geen voldoende parkeerruimte zullen hebben op de nieuwe locatie.

Klik hier om een mogelijke oplossing voor deze behoefte te vinden

14. Hoge kosten van parkeerplaatsen
De onderhoudskosten van de bestaande parkeerruimte of de kosten voor nieuwe parkeerruimte zijn te hoog.

Klik hier om een mogelijke oplossing voor deze behoefte te vinden

De suggesties die u hierbij ziet zijn in aantal beperkt en niet volledig op maat van uw bedrijf.

De beste resultaten komen uit het Beslissingsondersteunend Systeem of door de Maatregelenlijst door te nemen.