Maatregel 8 Reduceer het gebruik van woon-werkauto's voor dienstverplaatsingen

Als medewerkers hun woon-werkauto nodig hebben voor zakelijke of dienstverplaatsingen, is het onaantrekkelijk voor hen om andere vervoerwijzen te gebruiken. Dit mechanisme kan worden vermeden, door het stimuleren van andere vervoerswijzen voor dienst- of zakenverplaatsingen en door het aanbieden van deelauto's die op het bedrijf blijven voor zakelijke verplaatsingen.

 

Sub-maatregel 1 Efficiënter gebruik van de wagen voor zaken- of dienstverplaatsingen

Een bedrijf heeft veel mogelijkheden om het gebruik van de auto in het woon-werkverkeer te verminderen en tegelijkertijd de kosten van het bedrijfswagenpark te reduceren, zonder de efficiëntie van de dienstverplaatsingen te verminderen.

Meer info

 

Sub-maatregel 2 Poolfietsen voor dienstverplaatsingen

In de stad kan de fiets een optimaal alternatief zijn voor dienstverplaatsingen met de auto. Zeker voor kortere afstanden is de fiets sneller en gemakkelijker. Het voordeel voor het bedrijf is een merkelijke kostenreductie (autokostenvergoedingen, kosten voor poolauto's, minder vraag naar parkeerruimte).

Meer info