Maatregel 7 Maak het fietsen aantrekkelijker

Een eerste vereiste om het fietsen te stimuleren is de aanwezigheid van fietsinfrastructuur. Maar extra niet-infrastructurele acties voor fietsers kunnen ook een belangrijk effect hebben op het imago, het comfort en het succes van het fietsen.

 

Sub-maatregel 1 Gratis fietsonderhoud

Een maatregel om het fietsgebruik in het woon-werkverkeer te stimuleren is de medewerkers de mogelijkheid geven hun fiets in het bedrijf te herstellen. Deze faciliteit dient kosteloos te zijn voor de fietsers.

Meer info

 

Sub-maatregel 2 Het financieren van fietsen of fietsartikelen

Verschillende soorten incentives, financieel of in natura, kunnen worden aangewend om het fietsgebruik te stimuleren. Het bedrijf kan een fietsvergoeding aanbieden, of een financiële bijdrage leveren in de aanschaf van fietsartikelen, regenkleding of de fiets zelf.

Meer info

 

Sub-maatregel 3 Informatie over fietsen

Vaak is het gebruik van de fiets voor de woon-werkverplaatsing laag, omdat mensen vrezen voor ongevallen. Informatie over fietsroutes en aanbevelingen omtrent de veiligheid kunnen helpen om autorijdende medewerkers ertoe te brengen de fiets te testen als een alternatieve vervoerwijze.

Meer info

 

Sub-maatregel 4 Marketing en promotie voor het fietsen

Infrastructurele, organisatorische en informatieve maatregelen kunnen het fietsen naar het werk veiliger en comfortabeler maken. Daarnaast zijn marketing- en sensibilisatieacties nodig voor het promoten van dit vervoermiddel.

Meer info

 

Zie ook

Een thuiskomgarantie in noodgevallen voor gebruikers van duurzame vervoerwijzen

Een thuiskomgarantiesysteem neemt de zorg weg bij het gebruik van duurzame vervoerwijzen. Een dergelijk systeem garandeert carpoolers, collectief vervoergebruikers en fietsers dat zij, voor het geval dat hun normale vervoerwijze niet mogelijk is, een rit naar huis krijgen (meestal met een andere vervoerwijze).

Meer info