Maatregel 6 Verbeter de infrastructuur voor fietsers en voetgangers

Een eerste vereiste voor medewerkers (die dichtbij het bedrijf wonen) om te gaan lopen of fietsen naar het werk is de kwaliteit van de infrastructuur: veilige en comfortabele fiets-en wandelroutes, goede aankomstfaciliteiten.

 

Sub-maatregel 1 IJveren voor een betere infrastructuur voor lopen en fietsen buiten het bedrijf

Eén van de belangrijkste argumenten waarom medewerkers de fiets niet gebruiken, is het risico om betrokken te raken bij een ongeval. Gemeenten en andere wegbeheerders kunnen veel doen om wandel- en fietsroutes veiliger en comfortabeler te maken. Bedrijven kunnen bij deze overheidsinstellingen de noden van hun werknemers aankaarten.

Meer info

 

Sub-maatregel 2 Veiliger fiets- en voetgangersinfrastructuur op eigen terrein

In grote bedrijven, met meer dan één gebouw, kan het interne auto- en vrachtverkeer veiligheidsrisico's veroorzaken voor de zachte weggebruikers. Het bedrijf kan dan maatregelen treffen om de veiligheid van fietsers en voetgangers op de terreinen van het bedrijf te vergroten.

Meer info

 

Sub-maatregel 3 Aankomstfaciliteiten voor fietsers en voetgangers

Na hun lichamelijke inspanning op weg naar hun werk willen fietsers hun vervoermiddel graag op een veilige plek stallen, zich eventueel omkleden en een douche nemen alvorens aan het werk te gaan. Het bedrijf kan zorgen voor de nodige faciliteiten.

Meer info

 

Zie ook

Fiets & rij

Fiets & Rij (fiets gecombineerd met collectief vervoer) is een typisch voorbeeld van intermodaal vervoer. Werknemers uit regio's die niet afdoende worden bediend door openbaar vervoer of bedrijfsbussen, gaan op hun fiets naar een collectieve vervoerhalte die in een hoge frequentie bediend wordt (en die indien mogelijk een directe verbinding heeft met het bedrijf). Of werknemers leggen het eerste gedeelte van de woon-werkreis af met het openbaar vervoer en gebruiken dan de fiets om naar het bedrijf te gaan. Op deze manier worden bedrijven bereikbaar vanaf verder weggelegen stations of bushaltes.

Meer info

Het financieren van fietsen of fietsartikelen

Om het fietsgebruik in het woon-werkverkeer aan te moedigen kan het bedrijf een vergoeding aan fietsers aanbieden, of een financiële bijdrage leveren in de aanschaf van fietsartikelen, regenkleding of de fiets zelf.

Meer info

Poolfietsen voor dienstreizen

In een stedelijke omgeving kan de fiets een optimaal alternatief zijn voor dienstverplaatsingen. Op kortere afstanden is de fiets immers niet te verslaan qua flexibiliteit of snelheid.

Meer info