Maatregel 5 Promoot carpooling

Bij gebrek aan (voldoende) collectief vervoer, kan het promoten van carpooling een makkelijke en goedkope manier zijn om het aantal auto's in het woon-werkverkeer te reduceren, vooropgesteld dat de werktijden regelmatig zijn en dat de medewerkers met elkaar gematcht kunnen worden.

 

Sub-maatregel 1 IJveren voor betere faciliteiten voor carpoolers

Bepaalde infrastructurele of verkeerstechnische ingrepen kunnen carpooling een stuk aantrekkelijker maken, bijvoorbeeld: carpoolstroken op de openbare weg, selectieve toegang voor carpoolers tot bepaalde wegen, openbare carpoolparkeerplaatsen. Dit soort maatregelen wordt veel toegepast in Amerika, maar slechts beperkt in Europa.

Meer info

 

Sub-maatregel 2 Matching-service voor carpooling

Een eerste vereiste om te kunnen carpoolen is het vinden van geschikte partners. Om het vinden van partners te vergemakkelijken, kan het bedrijf zorgen voor een zogenaamd carpool matching systeem voor de medewerkers.

Meer info

 

Sub-maatregel 3 Bedrijfsincentives voor carpoolers

Een bedrijf kan carpoolers belonen door het reserveren van speciale carpoolparkeerplaatsen. Andere aanmoedigingsmaatregelen voor carpoolers zijn het geven van extra financiële ondersteuning en het rekening houden met de carpoolteams wanneer werktijden worden aangepast.

Meer info

 

Sub-maatregel 4 Een thuiskomgarantie in noodgevallen voor gebruikers van duurzame vervoerwijzen

Een thuiskomgarantiesysteem neemt de zorg weg bij het gebruik van duurzame vervoerwijzen. Dit garandeert carpoolers, collectief vervoergebruikers en fietsers dat zij, voor het geval dat hun normale vervoerwijze niet mogelijk is, een rit naar huis krijgen (meestal met een andere vervoerwijze).

Meer info

 

Sub-maatregel 5 Het verspreiden van informatie over carpooling

Informatie is één van de goedkoopste maatregelen die kunnen worden verwezenlijkt, maar het is een hele belangrijke maatregel, ook voor het stimuleren van carpooling. Veel medewerkers vrezen dat carpooling negatieve gevolgen zal hebben voor verzekering, stiptheid, belasting etc. In de meeste gevallen kan deze vrees worden geëlimineerd, simpelweg door het geven van juiste informatie.

Meer info

 

Sub-maatregel 6 Marketing en promotie voor carpooling

Vooroordelen en andere meer emotionele overwegingen kunnen voor mensen redenen zijn om niet te gaan carpoolen. Publiciteitscampagnes kunnen helpen deze barrières te overwinnen.

Meer info

 

Zie ook

Vanpooling

In de Verenigde Staten wordt vanpoolen vaak toegepast daar waar het openbaar vervoer minder is ontwikkeld. Het is een kruising tussen collectief vervoer (bedrijfsbussen) en carpoolen. Het verschil met carpoolen is dat het vervoermiddel geen eigendom is van één van de poolers. Het verschil met taxi- of bedrijfsbussystemen is dat de bestuurder van het voertuig geen professionele taxi- of buschauffeur is maar een lid van het carpoolteam.

Meer info