Maatregel 4 Maak het bestaande collectieve vervoer aantrekkelijker

Een eerste vereiste om het collectieve vervoer (openbaar of particulier) te promoten is de aanwezigheid van (snelle) verbindingen. De kwaliteit van de dienst dient echter ook voldoende hoog te zijn (zeker voor de ritten die iedere dag worden afgelegd) en de bestaande diensten dienen op verschillende manieren te worden gepromoot, zodat potentiële klanten hun weg vinden naar treinen, trams en bussen.

 

Sub-maatregel 1 (Lobby voor) een betere kwaliteit van de reis met openbaar of particulier collectief vervoer

Om ervoor te zorgen dat medewerkers overstappen op een duurzame vervoerwijze voor hun woon-werkverplaatsing dienen deze vervoerwijzen een zekere kwaliteit te bieden. Eén van de belangrijkste voorwaarden voor het gebruik van collectief vervoer is de kwaliteit van de totale reis: de manier waarop men naar het openbaar vervoersysteem komt, de kwaliteit van de halte, de kwaliteit van de te spenderen tijd op het vervoermiddel.

Meer info

 

Sub-maatregel 2 Aanbieden van openbaar vervoerbewijzen binnen het bedrijf

Een organisatorische maatregel om het openbaar vervoergebruik aantrekkelijker te maken is het aanbieden of ter beschikking stellen van openbaar vervoerbewijzen binnen het bedrijf, bijvoorbeeld via de vervoercoördinator of de bedriijfsshop.

Meer info

 

Sub-maatregel 3 Door het bedrijf gefinancierde openbaar vervoer abonnementen

Een interessant middel om het bestaande openbaar vervoer aantrekkelijker te maken is het verlenen van financiële ondersteuning bij de aanschaf van openbaar vervoerbewijzen of -abonnementen. Deze actie kan zeker interessant zijn voor die doelgroep die nog geen ervaring heeft met openbaar vervoer.

Meer info

 

Sub-maatregel 4 Advies bij het gebruik van collectief vervoer

Informatie is één van de goedkoopste maatregelen die kunnen worden gerealiseerd, maar tegelijkertijd heel effectief. Enquêtes hebben uitgewezen dat ca. 20% van de niet-gebruikers van het collectief vervoer dit niet doen, omdat er te weinig informatie of aanvaarding is. Dit percentage ligt hoger dan het percentage daadwerkelijke collectief vervoergebruikers.

Meer info

 

Sub-maatregel 5 Marketing en promotionele acties voor collectief vervoer

Imago en aanvaarding zijn minder tastbaar, maar wel absoluut een reden voor mensen om geen gebruik te maken van openbaar of particulier collectief vervoer. Daarom kunnen publiciteitscampagnes voor deze vervoerwijzen zeer effectief zijn, zeker indien een bestaande (goede) dienst niet voldoende wordt gebruikt.

Meer info

 

Zie ook

Een thuiskomgarantie in noodgevallen voor gebruikers van duurzame vervoerwijzen

Een thuiskomgarantiesysteem neemt de zorgen weg bij gebruikers van duurzame vervoerwijzen. Ze garandeert carpoolers, collectief vervoergebruikers en fietsers dat zij, wanneer hun normale vervoerwijze wegvalt, toch thuis geraken (meestal met een andere vervoerwijze).

Meer info