Maatregel 3 Zorg voor een goed aanbod van collectief vervoer

Een eerste vereiste om (openbaar en particulier) collectief vervoer te promoten is de aanwezigheid van goeie verbindingen. Bedrijven kunnen voorstellen doen voor een beter openbaar vervoer, het aanbod van bedrijfsbusdiensten verhogen of verbeteren, het systeem van 'Park and Ride' stimuleren, vanpool organiseren of vanaf het bedrijf aansluiting regelen met bestaand openbaar vervoer, door gebruik te maken van fietsen en/of gezamenlijke taxi's.

 

Sub-maatregel 1 Voorstellen voor een beter openbaar vervoer naar de werkplek

Eén van de mogelijke acties om het aanbod van collectief vervoer te verbeteren is voorstellen voor verbetering doen aan de openbare vervoermaatschappij. Maar vooraleer dergelijke voorstellen te doen is het noodzakelijk een goed inzicht te krijgen in de potentiële gebruikers onder de werknemers. Om dit potentieel te verhogen verdient het bovendien sterke aanbeveling om samen te werken met andere bedrijven uit de buurt. Als het gaat over nieuwe diensten, zullen openbare vervoermaatschappijen vaak een bijdrage in de kosten vragen, omdat ze meestal zelf niet beschikken over de nodige middelen om de bijkomende kosten te dragen.

Meer info

 

Sub-maatregel 2 Nieuw of beter bedrijfsvervoer

Veel grote bedrijven (met name die bedrijven die werken met ploegendiensten) beschikken over bedrijfsvervoer om daarmee de medewerkers een goede bereikbaarheid te bieden. Dit stamt veelal nog uit de jaren '50 of '60 toen het particuliere bezit van auto's nog niet zo gewoon was. Vandaag de dag kunnen de mobiliteitsgerelateerde problemen voor een herleving van dit speciale bedrijfsvervoer zorgen. Oude bedrijfsvervoersystemen worden vernieuwd; nieuwe bedrijven ontdekken de voordelen van bedrijfsvervoer. In sommige gevallen werken bedrijven in dezelfde omgeving samen om nieuwe directe buslijnen in te voeren.

Meer info

 

Sub-maatregel 3 Particuliere verbindingsdiensten naar het openbaar vervoer

In situaties waar een directe openbaar vervoerverbinding naar het bedrijf niet voorhanden is (bijvoorbeeld wanneer het bedrijf is gevestigd in een geïsoleerd gebied of de openbare vervoermaatschappij geen mogelijkheden heeft om diensten te organiseren), kan het bedrijf zelf (mogelijkerwijs in samenwerking met dichtbij gelegen ondernemingen) zorgen voor een particuliere verbindingsdienst die aansluit op het bestaande openbaar vervoernetwerk.

Meer info

 

Sub-maatregel 4 Collectieve taxi's

Collectieve taxi's zijn taxidiensten die zijn gehuurd door één of meerdere bedrijven om werknemers naar een bepaalde bestemming te vervoeren. In het woon-werkverkeer worden deze diensten meestal gebruikt om werknemers naar een openbaar vervoerhalte of station te brengen. Deze diensten kosten over het algemeen minder dan normale taxidiensten en bieden meer kwaliteit in het vervoer dan busdiensten.

Meer info

 

Sub-maatregel 5 Fiets & Rij (Bike & Ride)

Fiets & Rij (fiets gecombineerd met collectief vervoer) is een typisch voorbeeld van intermodaal vervoer. Werknemers, die in gebieden leven die niet afdoende kunnen worden bediend door openbaar vervoer of bedrijfsbussen, gaan op hun fiets naar een collectieve vervoerhalte die met een hoge frequentie bediend wordt (en die indien mogelijk een directe verbinding heeft met het bedrijf). Een andere vorm van Fiets & Rij is dat de werknemer het eerste gedeelte van de woon-werkverplaatsing aflegt met het openbaar vervoer en dan de fiets gebruikt om naar het bedrijf te gaan. Op deze manier worden bedrijven bereikbaar vanaf verder weggelegen stations of bushaltes.

Meer info

 

Sub-maatregel 6 Parkeer & Rij (Park & Ride)

Parkeer & Rij is de combinatie van auto en openbaar vervoer. Dit systeem kan worden ingezet om het gebruik van privé-auto's in stadscentra te verminderen (het laatste gedeelte van de verplaatsing), maar het is nog beter werknemers aan te moedigen om van hun woonplek naar een dichtbij gelegen hoogwaardige openbaar vervoerhalte te rijden. In het laatste geval kan de reductie van het totaal aantal autokilometers veel hoger zijn.

Meer info

 

Sub-maatregel 7 Vanpooling

In de Verenigde Staten wordt vanpooling vaak toegepast daar waar het openbaar vervoer minder is ontwikkeld. Vanpooling is een kruising tussen collectief vervoer (bedrijfsbussen) en carpoolen. Het verschil met carpoolen is dat het vervoermiddel geen eigendom is van één van de poolers. Het verschil met taxi- of bedrijfsbussystemen is dat de bestuurder een werknemer en dus niet een professionele taxi- of buschauffeur is.

Meer info