Hoewel goederenvervoer een heel andere logica volgt dan het woon-werkverkeer, kunnen bedrijven, logistieke dienstverleners en transporteurs ook hun steentje bijdragen tot een duurzamere goederenmobiliteit. In veel gevallen levert dit trouwens ook economische meerwaarde op. De volgende soorten van maatregelen kunnen vallen onder de noemer "mobiliteitsmanagement voor het goederenvervoer":

 

1 Voorkomen van verplaatsingen
Door preventieve maatregelen (bijvoorbeeld localisatie, ingrepen in de productie) kunnen transporten worden vermeden.

Meer info

 

2 Verminderen van voertuigkilometers      
Door het verkorten van de afstanden, het verminderen van vrachtbewegingen en het verbeteren van de belading (eventueel door samenwerking met andere bedrijven) worden voertuigkilometers en dus kosten verminderd.

Meer info

 

3 Modal shift      
De randvoorwaarden voor inter- of multimodaal goederenvervoer zijn niet altijd optimaal, maar meer en meer bedrijven demonstreren dat sommige goederen evengoed via het water of spoor op hun bestemming kunnen geraken.

Meer info

 

4 "City logistics"      
Door het beter regelen van goederenvervoer op plaats van oorsprong of bestemming kan de hinder voor een stedelijke omgeving, een woonzone of een industrieterrein verminderd worden.

Meer info

 

5 Veiliger en milieuvriendelijker wegtransport       
In veel gevallen is goederenvervoer over de weg de enige (economisch haalbare) mogelijkheid. Ook in dat geval kan een bedrijf of een transporteur bijdragen aan duurzaam goederenvervoer: door het verhogen van de veiligheid en de milieuvriendelijkheid van rijgedrag en voertuig.

Meer info