Maatregel 1 Verminder de noodzaak van woon-werk-verplaatsingen

De meest effectieve manier om het gebruik van de auto tijdens woon-werkverplaatsingen te reduceren is de verplaatsing zelf vermijden.

 

Sub-maatregel 1 Vermijden of verkorten van de woon-werkverplaatsing

Woon-werktrajecten kunnen worden vermeden of ingekort, door de werknemers de mogelijkheid te bieden hun beroepsactiviteit geheel of gedeeltelijk op een andere plaats dan het bedrijf uit te oefenen, door hun aantal werkdagen te reduceren of door de keuze van de bedrijfslocatie.

Meer info