Algemene aanbevelingen om uw vervoerplan succesvoller te maken (ongeacht de specifieke maatregelen die u neemt).

 

1 Coördinatie en opvolging van het mobiliteitsplan: het vervoercoördinatiecentrum, de vervoercoördinator
Een bedrijfsvervoerplan is nooit af. Het heeft tijd nodig om zich goed te ontwikkelen; het moet gestuurd worden en aangepast aan de nieuwe omstandigheden, zeker in tijden waarin werksituaties snel veranderen. Wanneer men start met een bedrijfsvervoerplan is het daarom van groot belang voor coördinatie en opvolging te zorgen.

Meer info

 

2 Constante en kwaliteitsvolle communicatie tussen alle partijen      
Voor het verkrijgen van resultaten op het gebied van gedragsverandering is het noodzakelijk intensief te communiceren met de betrokken partijen en hen in te schakelen in het besluitvormingsproces: werknemers en hun afgevaardigden, interne - en externe beslissers.

Meer info

 

3 Maatregelen aangaande de werkorganisatie      
Werktijden van werknemers hebben een belangrijke invloed op de mogelijkheid om van duurzame vervoerwijzen gebruik te maken. Alhoewel dit niet makkelijk is, is het raadzaam bij het organiseren van de werktijd ook oog te hebben voor de mobiliteit.

Meer info

 

4 Een goede balans tussen honing- en azijnmaatregelen      
Activiteiten ter beïnvloeding van vervoerwijzekeuze hebben het meeste succes als er een goede balans bestaat tussen 'push-' en 'pullmaatregelen' of tussen 'honing'- en 'azijn'-maatregelen.

Meer info

 

5 Pas de aanwezige financiële regelingen aan ten behoeve van het gebruik van de duurzame vervoerwijzen       
Het is duidelijk dat het alleenrijden in de auto hogere kosten met zich meebrengt voor zowel de gemeenschap, als voor het bedrijfsleven en de werknemers zelf. Alhoewel het kostenaspect niet de belangrijkste reden is om voor een bepaalde vervoerwijze te kiezen, kan een herschikking van de financiële regelingen in het voordeel van de duurzame mobiliteit bijdragen tot de promotie van de alternatieven en een groter bewustzijn over de kosten van de auto.

Meer info

 

6 Verschaf geïntegreerde informatie omtrent de duurzame vervoerwijzen      
Eén van de redenen waarom autorijders geen gebruik maken van de beschikbare (duurzame) vervoerwijzen is dat zij niet altijd op de hoogte zijn van de andere oplossingen. En als zij dat al zijn, dan weten zij nog niet hoe deze werken. Daarom is het noodzakelijk dat zij op de hoogte worden gebracht van alle mogelijkheden om zich van en naar het werk te verplaatsen.

Meer info

 

7 Algemene marketing en promotionele activiteiten voor de duurzame vervoerwijzen      
Het volstaat niet alleen maatregelen in te voeren, ze moeten ook worden gepromoot. Interne marketing is nodig om de collega's te informeren over de maatregelen die zijn genomen en de eerste successen, en ze aan te moedigen om nieuwe vervoerwijzen uit te testen. Externe communicatie kan bijdragen tot een positief bedrijfsimago, is een hart onder de riem van de medewerkers die de stap naar nieuw vervoersgedrag hebben gezet en moedigt ook andere bedrijven aan om hetzelfde te gaan doen.

Meer info