Dit is de complete lijst van maatregelen die de Toolbox voorstelt. Klik op de titel van de categorie (of op 'meer info') om een gedetailleerde beschrijving van de verschillende maatregelen te bekomen.

Als u een meer gepersonaliseerd advies wenst over welke (categorie van) maatregelen u best implementeert in uw bedrijf, gebruik dan het Beslissingsondersteunend Systeem dat u zal helpen uw bedrijfsvervoerplan te oriënteren.

 
 

Algemeen advies      
Algemene aanbevelingen om uw vervoerplan succesvoller te maken (ongeacht de specifieke maatregelen die u neemt).

Meer info

Maatregel 1 Verminder de noodzaak van woon-werkverplaatsingen
De meest effectieve manier om het gebruik van de auto tijdens woon-werkverplaatsingen te reduceren is om de woon-werkverplaatsing te vermijden of de werkplek dichter bij huis te brengen.

Meer info

Maatregel 2 Verminder de noodzaak van zogenaamde
"ketenverplaatsingen"
      
Veel mensen gebruiken hun auto voor de woon-werkverplaatsing, omdat zij deze combineren met andere verplaatsingen: de kinderen naar school brengen, winkelen (tussen de middag of na het werk), enz. Door specifieke maatregelen kan u dit een stuk voorkomen.

Meer info

Maatregel 3 Zorg voor een goed aanbod van collectief vervoer      
Een eerste vereiste om (openbaar en particulier) collectief vervoer te promoten is de aanwezigheid van goeie verbindingen. Bedrijven kunnen voorstellen doen voor een beter openbaar vervoer, het aanbod van bedrijfsbusdiensten verhogen of verbeteren, het systeem van 'Park and Ride' stimuleren, vanpool organiseren of vanaf het bedrijf aansluiting regelen met bestaand openbaar vervoer, door gebruik te maken van fietsen en/of gezamenlijke taxi's.

Meer info

Maatregel 4 Maak het bestaande collectieve vervoer aantrekkelijker      
Een eerste vereiste om het collectieve vervoer (openbaar of particulier) te promoten is de aanwezigheid van een goed aanbod. De kwaliteit van de dienst dient echter ook voldoende hoog te zijn (zeker voor de ritten die iedere dag worden afgelegd) en de bestaande diensten dienen op verschillende manieren te worden gepromoot, zodat potentiële klanten hun weg vinden naar treinen, trams en bussen.

Meer info

Maatregel 5 Promoot carpooling      
Bij gebrek aan (voldoende) collectief vervoer, kan het promoten van carpooling een makkelijke en goedkope manier zijn om het aantal auto's in het woon-werkverkeer te reduceren, vooropgesteld dat de werktijden regelmatig zijn en dat de medewerkers met elkaar gematcht kunnen worden.

Meer info

Maatregel 6 Verbeter de infrastructuur voor fietsers en voetgangers      
Een eerste vereiste voor medewerkers (die dichtbij het bedrijf wonen) om te gaan lopen of fietsen naar het werk is de kwaliteit van de infrastructuur: veilige en comfortabele fiets-en wandelroutes, goede aankomstfaciliteiten.

Meer info

Maatregel 7 Maak het fietsen aantrekkelijker      
Een eerste vereiste om het fietsen te stimuleren is de aanwezigheid van fietsinfrastructuur. Maar extra niet-infrastructurele acties voor fietsers kunnen ook een belangrijk effect hebben op het imago, het comfort en het succes van het fietsen.

Meer info

Maatregel 8 Reduceer het gebruik van woon-werkauto's voor dienstverplaatsingen 
Als medewerkers hun woon-werkauto nodig hebben voor zakelijke of dienstverplaatsingen, is het onaantrekkelijk voor hen om andere vervoerwijzen te gebruiken. Dit mechanisme kan worden vermeden, door het stimuleren van andere vervoerswijzen voor dienst- of zakenverplaatsingen en door het aanbieden van deelauto's die op het bedrijf blijven voor zakelijke verplaatsingen.

Meer info

Maatregel 9 Parkeermanagement      
De zekerheid van het vinden van een gegarandeerde en gratis parkeerplaats op de werkplek moedigt werknemers aan om met de auto naar het werk te gaan. Indien u werknemers wilt aanmoedigen om met een alternatieve vervoerwijze naar hun werk te komen, dan is parkeermanagement zeker aan te bevelen.

Meer info

Maatregel 10 Energiezuinig autogebruik      
Als veel werknemers hun auto nodig hebben voor de woon-werkverplaatsing of de dienstverplaatsing, dan kunt u hen ervan overtuigen hun auto op een meer energiezuinige manier te gebruiken, of om een meer energiezuinig vervoermiddel te gebruiken.

Meer info


Verkeersveiligheid in ondernemingen     

Ontdek hier wat ondernemingen kunnen doen om de verkeersveiligheid onder hun werknemers te bevorderen.

Meer info

Mobiliteitsmanagement voor het goederenvervoer     

Hoewel goederenvervoer een heel andere logica volgt dan het woon-werkverkeer, kunnen bedrijven ook hun steentje bijdragen tot een duurzamere goederenmobiliteit. In veel gevallen levert dit trouwens ook economische meerwaarde op.

Meer info