Verschillende sites over de Gentse binnenstad
7100 medewerkers

 

 

 

 

Situering

 • De UGent is met meer dan 38.000 studenten en 7.100 personeelsleden één van de grootste universiteiten in het Nederlandse taalgebied. De UGent bekleedt een eigen positie onder de Vlaamse universiteiten als open, sociaal geëngageerd en pluralistisch. Meer dan 130 vakgroepen, verdeeld over 11 faculteiten, bieden hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aan. Disciplines als biotechnologie, aquacultuur, micro-elektronica en geschiedenis genieten wereldfaam.
 • De Universiteit Gent is onderverdeeld in 18 verschillende regio’s. De meeste daarvan liggen in Gent. Naargelang de ligging van de site wijzigt het bereikbaarheidsprofiel en daaraan gekoppeld ook het mobiliteitsprofiel.

Aanpak

 • Elk jaar worden de personeelsleden gestimuleerd (sensibilisering) om zich op een duurzame wijze naar het werk te begeven. Ook voor dienstverplaatsingen geldt deze stimulans. In 2012 werd naar aanleiding van Car Free Day een filmpje gemaakt om de voordelen van fietsen in de stad aan te tonen.
 • Personeelsleden krijgen het abonnement voor het openbaar vervoer volledig terugbetaald. In 2012 wordt daar in een aantal stappen een derdebetalersregeling aan toegevoegd. Er zijn gratis fietsenstallingen voorzien aan de stations Gent Sint-Pieters en Gent-Dampoort.
 • Personeelsleden die naar het werk fietsen krijgen een fietsvergoeding. De meeste sites beschikken over een overdekte en afgesloten fietsenstalling en douches voor personeelsleden. Fietspech wordt verholpen door een mobiele fietshersteldient die op de eigen werkplaats van het personeelslid de fiets komt herstellen.
 • Om de voordelen van de elektrische fiets voor een langer traject te promoten, heeft de UGent 5 elektrische fietsen die gratis getest kunnen worden door de personeelsleden.
 • Elk personeelslid kan voor een beperkte prijs een fiets (stadsfiets of plooifiets) huren voor drie jaar en deze nadien voor het bedrag van de waarborg overnemen.
 • Voor dienstverplaatsingen is er een uitgebreid aanbod van dienstfietsen op de verschillende sites en (voor verdere verplaatsingen) de mogelijkheid om cambio-autodeelwagens te gebruiken.
 • Er wordt geëxperimenteerd met elektrisch rijden, de Universiteit Gent beschikt tegen het eind van 2012 over 3 kleine elektrische bestelwagens.
 • Om het autogebruik verder terug te dringen wordt momenteel de mogelijkehid van het invoeren van een autoremmend parkeerbeleid onderzocht
 • Om ook de studenten aan te sporen om zich duurzaam te verplaatsen in en naar Gent wordt samengewerkt met UGent 1010, een studentengroepering die inzet voor een duuzame toekomst.

  Meer info : klik hier

Resultaten
 • De Universiteit Gent won in 2011 een prijs bij de Business Mobility Awards.
 • Van de personeelsleden van UGent is 15% fietser, 25% gebruikt het openbaar vervoer, 57% komt met de wagen. In meer stedelijke sites daalt het aantal autogebruikers terwijl dit in de meer afgelegen sites hoger ligt.