Groot-Leuven
Ongeveer 240 medewerkers

 

 

 

Situering:

 • OCMW Leuven biedt huishoudhulp en poetshulp aan in Groot-Leuven (Leuven centrum, Wijgmaal, Wilsele, Kessel-Lo en Heverlee).
 • Er zijn ongeveer 240 werknemers en bijna 1000 cliënten.

Aanpak

 • Sinds 2011 loopt er binnen OCWM Leuven een Pendelfondsproject met als doel de woon-werkverplaatsing en de dienstverplaatsingen van werknemers te verduurzamen. Via dit pendelfondsdossier werd een mobiliteitsplan opgemaakt.
 • Als eerste stap werd voor de werknemers van de dienst poetshulp en dienstencheques  een nieuwe methode ontwikkeld om hen toe te wijzen aan cliënten. Het gebruik van mobiliteitscriteria stond hierbij centraal om zo het aantal gereden kilometers te reduceren en duurzame vervoermiddelen te promoten. Alles verliep in een open communicatie met de betrokken werknemers.
 • Vóór de aanvang van de wijziging kregen alle werknemers die dat wilden persoonlijk reisadvies (fiets, openbaar vervoer, auto). Medewerkers binnen de administratie kregen een opleiding over het geven van reisadvies zodat zij de medewerkers ten alle tijde kunnen helpen om zich zo vlot mogelijk met het openbaar vervoer of de fiets te verplaatsen van hun thuisadres naar de eerste werkpost en tussen de cliënten onderling.
 • Er is ook een online tool ontwikkeld die het eenvoudig maakt om te zien waar cliënten en werknemers wonen. Dit moet de opmaak van en ad hoc wijzigingen in de wekelijkse planning vergemakkelijken.
 • In de volgende fase zal onderzocht worden (evaluatie) in welke mate de nieuwe toewijzing tot vlottere en duurzamere verplaatsingen heeft geleid en in hoeverre (elektrische) fietsen ter beschikking kunnen gesteld worden.
 • Vervolgens zal dezelfde oefening gemaakt worden voor de werknemers van de dienst gezinshulp.

Meer info : klik hier

Resultaten

 • Voor de werknemers: faciliteren van het gebruik van duurzame vervoermiddelen of minder autokilometers; dus een geldbesparing en tijdswinst.
 • Meer mensen krijgen een betere toegang tot de arbeidsmarkt aangezien het hebben van een auto niet langer een vereiste is.
 • Voor het bedrijf: betere bereikbaarheid van de cliënten door de werknemers en minder autokilometers en dus ook minder verplaatsingsvergoedingen en duurzamere woon-werk- en dienstverplaatsingen.