Hoofdzetel in Melle, 14 sites en verschillende klantenkantoren
4300 medewerkers

 

 

 

 

Situering:

 • Netwerkbeheerder Eandis stelt ongeveer 4300 personeelsleden te werk, waarvan een 1600-tal ambulante medewerkers (meteropnemers etc).
 • Verspreid over Vlaanderen telt Eandis 14 sites en talrijke klantenkantoren. De hoofdzetel bevindt zich in Melle.

Aanpak

 • Duurzaamheid is een belangrijk item voor Eandis. Vandaar ook de aandacht voor duurzame mobiliteit. Eandis heeft een bedrijfsvervoerplan waarbinnen een uitgebreide set aan mobiliteitsmaatregelen werden ge├»mplementeerd.
 • Er worden bedrijfsfietsen ter beschikking gesteld voor dienstverplaatsingen en verplaatsingen van en naar stations of bushaltes.
 • In Melle kunnen medewerkers die carpoolen gebruik maken van een elektrische wagen.
 • Eandis heeft de voorbije jaren sterk ingezet op sensibilisering van haar medewerkers. In september 2010 werden de eerste mobiliteitsweken opgestart. In 2011 en 2012 werden deze weken uitgebreid tot mobiliteitsmaanden (van april tot september). Tijdens de mobiliteitsmaanden kunnen medewerkers een elektrische fiets uittesten, een carpoolmatch of reisadvies met de fiets of het openbaar vervoer aanvragen.
 • Voor elke site worden concrete doelstellingen vooropgesteld met betrekking tot het aantal deelnemers, de bespaarde CO2-uitstoot en het aantal duurzame kilometers. De resultaten worden continu gemonitord zodat gerichte communicatie mogelijk is.

Meer info : klik hier

Resultaten

 • Momenteel worden er 90 bedrijfsfietsen gebruikt als pendelfiets van en naar openbaar vervoerhaltes.
 • In Melle zijn er 8 carpoolteams die carpoolen met een elektrische wagen.
 • In 2011 namen 860 van de 2700 werknemers deel aan de mobiliteitsmaanden. In 2012 is het target 1100 werknemers.
 • Het mobiliteitsbeleid van Eandis kijkt verder dan de korte termijn. Gedragsverandering is immers een werk van lange adem en volgehouden inspanning. Dat deze aanpak loont, bewijst de maandelijkse stijging van het aantal duurzame pendelaars.