Hoofdzetel in Sint-Jans-Molenbeek (Brussel), winkels over heel België
16.000 medewerkers

 

 

 

 

Situering:

 • Delhaize stelt in België 16.000 mensen tewerk verdeeld over zo’n 800 winkels.
 • Als distributeur heeft Delhaize te maken met alle vormen van mobiliteit: woon-werkverkeer, verkeer van klanten naar de winkels en goederenvervoer. Mobiliteit is een belangrijk thema voor Delhaize waarbij zowel de economische als de duurzaamheidsaspecten worden bekeken.

Aanpak

 • Delhaize heeft sinds geruime tijd een voltijdse mobiliteitscoördinator in dienst die geconsulteerd wordt bij alle gelegenheden ten aanzien van mobiliteit.
 • Bij het aanwerven van nieuwe personeelsleden of bij de interne transferpolitiek wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met mobiliteit. Bij gelijke kandidaten gaat de voorkeur uit naar personen die in de buurt wonen.
 • Fietsers kunnen genieten van een uitgebreid pakket aan ondersteunende maatregelen: naast de fietsvergoeding kunnen zij gebruik maken van een gewone of elektrische bedrijfsfiets. Delhaize heeft eveneens aandacht voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur op de verschillende tewerkstellingslocaties.
 • Het openbaar vervoer is gratis voor werknemers via een derdebetalersregeling.
 • Delhaize promoot ook het gebruik van satellietkantoren en thuiswerken wordt momenteel in een testfase ingevoerd.
 • Daarnaast heeft Delhaize ook voldoende aandacht voor sensibiliseringsacties: deelname aan de Week van de Mobiliteit, multimodale bereikbaarheidsfiches en artikels rond duurzame mobiliteit op het intranet en in de newsletters.
 • Delhaize zet ook in op een verduurzaming van de bedrijfsvloot door de inzet van elektrische poolwagens. Opvallend: werknemers die recht hebben op een bedrijfswagen kunnen deze inruilen voor een salarisverhoging en een abonnement op het openbaar vervoer.
 • Delhaize probeert ook haar klanten aan te zetten tot een duurzamer mobiliteitsgedrag: in samenwerking met de Fietsersbond en GRACQ kunnen klanten een kwaliteitsvolle fietstas aanschaffen. In het voorjaar van 2013 worden de fietsenstallingen voor klanten grondig vernieuwd om het stallingscomfort te verbeteren.
 • Om de impact van het goederenvervoer zoveel mogelijk te beperken, gaat Delhaize voor een optimale beladingsgraad van de vrachtwagens. Delhaize was ook partner in het PIEK-project van de Vlaamse Overheid rond geluidsarme leveringen.

Meer info : klik hier

Resultaten

Duurzame mobiliteit is een blijvend thema geworden voor Delhaize, zowel naar haar personeel toe als naar haar klanten.