Beslissingsondersteunend systeem

Het Beslissingsondersteunend systeem helpt u bij het selecteren van de meest geschikte categorieën van mobiliteitsmaatregelen voor uw onderneming. U wordt daarbij verzocht om enkele aanwijzingen over de mobiliteit van de werknemers en de bereikbaarheid van uw bedrijf in dit systeem in te brengen.

U vindt hier ook informatie over het organiseren van een mobiliteitsenquête onder de werknemers.

Beslissingsondersteunend systeem

Vul gegevens in betreffende het mobiliteits- en bereikbaarheidsprofiel van het bedrijf. Het systeem gebruikt deze informatie om u een selectie van maatregelencategorieën voor te stellen. Houd er rekening mee dat de effectschattingen kunnen verschillen met de werkelijkheid.

De beste resultaten worden verkregen indien u gegevens invoert die afkomstig zijn uit een bedrijfsenquête (zie hierboven).

Lees de inleiding indien u wilt weten hoe u het beslissingsondersteunend systeem dient te gebruiken.

Enquête woon-werkverkeer voor de werknemers

Indien u vreest dat u niet voldoende juiste informatie kunt geven in het beslissingsondersteunend systeem, of indien u uw werknemers/collega's intensiever wilt betrekken bij het maken van een bedrijfsvervoerplan, kunt u een enquête organiseren onder het personeel. Hier vindt u een handleiding voor het organiseren van een enquête en een sterk gestandardiseerd enquêteformulier. Wenst u een enquête te organiseren die meer op maat is van uw bedrijf, informeer u dan bij de Vlaamse Stichting Verkeerskunde in verband met een "Begeleiding in het bedrijf bij het opstellen van een bedrijfsvervoerplan" (zie www.verkeerskunde.be onder "Mobiliteitsmanagement").

Waarom en hoe organiseert u een mobiliteitsenquête?

Download een standaard 'mobiliteitsenquête'