De Toolbox en (de voordelen van) bedrijfsvervoerplannen

Wat is "de Toolbox voor mobiliteitsmanagement in ondernemingen"?

De Toolbox is een zoekfaciliteit, die bedrijven en hun werknemers helpt bij het oriënteren en ontwikkelen van een eigen vervoerplan en bij het succesvol stimuleren van openbaar vervoer, collectief bedrijfsvervoer, carpool en fietsen in het woon-werk en zakelijk verkeer. De Toolbox werd in 2000 ontwikkeld door een consortium van Europese specialisten in mobiliteitsmanagement (zie "SAVE en de auteurs"). Deze geactualiseerde versie is bestemd voor Vlaamse werkgevers en werknemersorganisaties en is de vrucht van een samenwerking tussen de auteurs en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

Wat is een bedrijfsvervoerplan?

Via een bedrijfsvervoerplan ('duurzaam' mobiliteitsplan) tracht een bedrijf het woon-werk- en zakelijk verkeer efficiënter te organiseren, rekening houdend met zowel zakelijke als maatschappelijke belangen (vlot en veilig verkeer, bescherming van het milieu, energiebesparing). Dit gebeurt via het promoten van alternatieven voor het autoverkeer of het voorkomen van (auto)verplaatsingen.

Vanaf het ontstaan in de Verenigde Staten, heeft het concept van het bedrijfsvervoerplan zich snel verspreid over Europa. Een groot aantal bedrijven heeft al een bedrijfsvervoerplan (deze Toolbox bevat heel wat van hun ervaringen) en een groeiend aantal overweegt het introduceren van dergelijke plannen.


Waarom zouden een bedrijf en zijn werknemers geïnteresseerd zijn in het maken van een bedrijfsvervoerplan?