1. Inleiding

2. Doelstellingen

3. Het voordeel voor uw bedrijf

4. Gebruik en versies van multimodale bereikbaarheidsfiches

5. Algemene richtlijnen

6. We helpen u op weg

 


1. Inleiding

Een multimodale bereikbaarheidsfiche is een overzichtelijke en beknopte fiche die aangeeft hoe een bedrijf of instelling met verschillende vervoersmiddelen te bereiken is.

Ze geeft op verschillende manieren een meerwaarde aan uw bedrijf of instelling. Hier geven we kort weer

 • wat u met een multimodale bereikbaarheidsfiche kan bereiken
 • welke plaats ze kan innemen binnen het mobiliteitsbeleid van uw bedrijf
 • hoe u zo’n fiche het best kan gebruiken.

Tot slot voorzien we ook algemene richtlijnen en ondersteuning zodat u uw eigen bereikbaarheidsfiche kan aanmaken.2. Doelstellingen

Multimodale bereikbaarheidsfiches hebben voornamelijk de 3 volgende doelstellingen:

- een praktisch doel:

De fiche is in eerste instantie bedoeld om aan werknemers, bezoekers en leveranciers aan te tonen hoe uw bedrijf met verschillende vervoerswijzen te bereiken is. Ze richt zich dus niet alleen op autogebruikers. Het is belangrijk ook de goede alternatieven voor de auto aan te geven, want niet iedereen beschikt altijd over een auto. Voor een bedrijf of instelling die veel bezoekers ontvangt is dit essentieel maar ook voor productiebedrijven kan dit interessant zijn. Potentiële werknemers zien op die manier bvb. of uw bedrijf ook met het openbaar vervoer of de fiets te bereiken is, hetgeen een troef kan zijn bij aanwerving van nieuwe werknemers.

- een sensibiliserend doel

Door, via de bereikbaarheidsfiche, aan te tonen dat er goede openbaar vervoer- of fietsverbindingen zijn, promoot u duurzame mobiliteit naar uw bedrijf. Vaak grijpen mensen immers naar de auto omdat ze niet weten wat de alternatieven zijn. Het komt er dus op neer de betrokken informatie zo duidelijk en praktisch mogelijk te maken. Dus geen ellenlange bustabellen maar heel beknopt: de busnummers, de ritfrequentie, het traject en de ritduur.

- eerste stap naar een mobiliteitspolitiek

Een bereikbaarheidsfiche kan ook een eerste stap zijn om verder te gaan nadenken over de dagelijkse mobiliteit die het bedrijf genereert. Bij het opstellen van een fiche krijgt men een zicht op de multimodale bereikbaarheid van het bedrijf. Wanneer de fiche duidelijk maakt dat een bedrijf goed bereikbaar is met duurzame alternatieven zoals openbaar vervoer of de fiets, kan dat een aanleiding zijn om die alternatieven wat meer te promoten. Zijn die alternatieven niet zo goed, dan kan het opstellen van de fiche een aanleiding zijn om maatregelen te nemen die alternatieven (nog) aantrekkelijker maken. De bereikbaarheidsfiche kan zo het begin zijn van een verder uitgebouwd mobiliteitsbeleid binnen het bedrijf.

Om deze doelstellingen te bereiken is het noodzakelijk dat een bereikbaarheidsfiche op de juiste manier is opgesteld. Om mensen aan te zetten tot een duurzame vervoerskeuze, dient de informatie voldoende gedetailleerd te zijn maar ook niet te uitgebreid (voor sterk gepersonaliseerde informatie kan trouwens doorverwezen worden naar gespecialiseerde routeplanners). Het moet voor de gebruiker (zowel werknemer, bezoeker als leverancier) snel duidelijk zijn:

 • welk aanbod voor hem/haar beschikbaar is
 • wat de kwaliteit van dit aanbod is, zodat hij/zij een optimale keuze kan maken die duurzaamheid met efficiëntie koppelt.

 


3. Het voordeel voor uw bedrijf

 • Bezoekers, leveranciers en (nieuwe) werknemers bereiken het bedrijf gemakkelijker en zijn meer tevreden, want ze krijgen volledige informatie
 • Veel bedrijven hebben te kampen met parkeerproblemen. Via een goed opgestelde bereikbaarheidsfiche kan je ertoe komen dat minder mensen de wagen nemen om het bedrijf te bereiken. Zo los je zonder grote investeringen vaak het probleem al op
 • Een multimodale bereikbaarheidsfiche kan in vele opzichten bijdragen aan een positief bedrijfsimago. Het toont immers dat het bedrijf aandacht heeft voor de problematiek van de mobiliteit
 • Veel bedrijven nemen allerlei initiatieven inzake milieu. Een meer duurzaam woon-werkverkeer kan hierin geïntegreerd worden. Minder auto’s naar het bedrijf betekent immers ook minder CO2-uitstoot. Een multimodale bereikbaarheidsfiche kan hiervan een eerste stap of een onderdeel zijn.
4. Gebruik en versies van multimodale bereikbaarheidsfiches

4.1. Kanalen voor de verspreiding

Als visitekaartje van uw onderneming en efficiënt middel om de duurzame vervoerswijzen te promoten verspreidt u de bereikbaarheidsfiche best via zoveel mogelijk kanalen.

De website van het bedrijf, het meest efficiënte kanaal omdat ze toelaat

 • alle mogelijke doelgroepen te bereiken
 • de gegevens constant op te frissen
 • verschillende detailniveau’s te onderscheiden
 • te verwijzen naar andere (meer gedetailleerde) informatiebronnen ).

Het intranet van het bedrijf heeft dezelfde troeven, maar richt zich enkel op het personeel. Het laat wel toe om informatie toe te voegen die enkel bestemd is voor de werknemers, bijvoorbeeld over de maatregelen van een bedrijfsvervoerplan.

De “papieren” of pdf-versie (A4 recto-verso). Deze bevat een plannetje en essentiële informatie over de verschillende vervoerswijzen. U kan ze als bijlage toevoegen bij een e-mail of een brief (bvb. een uitnodiging), faxen of downloadbaar maken op het internet of intranet.

Minimale informatie (eventueel enkel een kort tekstje) op het briefpapier van de onderneming, visitekaartjes, uitnodigingen, in nieuwsbrieven of brochures van het bedrijf….

4.2. Versies: uitbreidingen en beperkingen

De bereikbaarheidsfiche bevat niet te veel en niet te weinig informatie.

De versie die we u hier helpen opstellen is meest geschikt voor de "papieren" of pdf-versie in A4-formaat of voor het plaatsen op de website en intranet.

Internet laat u ook toe om – na een compleet overzicht van de basisinformatie - nog extra gegevens toe te voegen. Het kan gaan om volgende informatie:

 • detail van het gebouw met de (verschillende) ingangen (parking, voetgangers, fietsers)
 • routes van de openbaar vervoerlijnen
 • volledig parcours van de aangewezen fietsroutes
 • standplaatsen van taxi’s en carsharing (Cambio) in de wijk
 • diensten en winkels in de wijk (restaurants, post, geldautomaten, fietswinkels…)
 • volledige dienstregelingen van bussen en treinen
 • meer gedetailleerde informatie over het openbaar vervoer
 • voor het personeel eventueel meer uitleg over de maatregelen van het bedrijfsvervoerplan. ).

De bereikbaarheidsfiche kan ook als basis dienen voor beperktere informatie die u op briefpapier, visitekaartjes e.d. kan plaatsen. Gegevens die u dan bij voorkeur behoudt zijn de volgende:

 • volledig adres en telefoonnummer van de receptie en de openingsuren
 • algemene situering d.m.v. een herkenningspunt (dat kan een gebouw zijn, een belangrijke weg, een afrit van de snelweg, …), bvb. “op 50 m van de watertoren”
 • opsomming van de stations en haltes van het openbaar vervoer in de buurt en de (belangrijkste) lijnnummers, bvb. “halte metro Brouckère, station Brussel-Centraal op 500 m”
 • nummers van bewegwijzerde fietsroutes in de omgeving, bvb. “aan fietsroute Mariakerke-Gent-Centrum-Sint-Amandsberg”
 • situering van fiets- en autoparkings, bvb. “fietsenstalling aan ingang 3, ingang autoparking via Spastraat”.


5. Algemene richtlijnen bij het opstellen van een bereikbaarheidsfiche

- Correct en up to date

Het is evident dat de informatie in de bereikbaarheidsfiche correct moet zijn. Maar ze moet ook correct blijven, en dus geregeld worden opgefrist. Dienstregelingen van het openbaar vervoer maar ook wegeninfrastructuur en verkeersregelingen zijn immers onderhevig aan wijzigingen. Als u links legt naar andere websites, controleer dan regelmatig of deze nog kloppen.

- Vlot toegankelijk

Als de informatie wordt aangeboden op de website van het bedrijf of in een publicatie met nog andere informatie, zorg er dan voor dat de bereikbaarheidsfiche te vinden is op een logische en makkelijk toegankelijke plaats, bijvoorbeeld onder de rubriek “Bereikbaarheid” of “Praktische Informatie”. Dit is een heel belangrijk aandachtspunt, zowel voor het promoten van duurzame vervoermiddelen als voor het versterken van uw bedrijfsimago.

In het geval van een internetplan kan u het gebruiksgemak sterk verhogen door de informatie zodanig te schikken dat de essentiële elementen op één blad en met één enkel print-commando kunnen worden afgedrukt.

- Plannetjes

Let bij de opmaak van het plannetje eerst en vooral op de leesbaarheid. Enkele aandachtspunten:

 • Geef duidelijk de plaats van het gebouw aan en de straat (en nummer) waar het zich bevindt
 • Situeer het gebouw ten opzichte van de hoofdassen van het openbaar vervoer (metro, trein), de hoofdassen van het wegennet (de snelweg, de Ring) of, bij gebrek hieraan, ten opzichte van andere herkenningspunten
 • Schrap zoveel mogelijk overbodige informatie
 • Hou rekening met éénrichtingsstraten (auto, fiets)
 • Geef een indicatie van afstanden (schaal) en/of verplaatsingstijd
 • Als u symbolen of kleuren gebruikt, voeg dan een legende bij
 • Draag zorg voor het esthetisch aspect: gebruik aangename kleuren of de kleuren van uw bedrijf,...

Voor het tekenen van plannetjes zijn er verschillende opties:

 • Als het bedrijf interne mogelijkheden heeft terzake (tekenaar, graficus) kan u zelf een schematisch plan opstellen. In dat geval hebt u geen basiskaart nodig
 • Het bedrijf kan de noodzakelijke informatie ook op een bestaande basiskaart tekenen. In dat geval dient u de gebruiksvoorwaarden (licenties) van deze ondergrond goed na te gaan, want er zijn meestal auteursrechten op verschuldigd (zie de praktische handleiding voor een overzicht van leveranciers)
 • U kan het plannetje laten aanmaken door een gespecialiseerd bureau (grafiek of cartografie). Zelfs in dit geval moet u nagaan of er licenties van toepassing zijn voor de eventuele basiskaarten die worden gebruikt.

- Teksten

In het kader van een bedrijfsvervoerplan zullen de teksten in de eerste plaats de aandacht vestigen op de bereikbaarheid met het openbaar vervoer of per fiets. Het is raadzaam deze informatie op de eerste plaats te zetten, behalve als het bedrijf echt moeilijk bereikbaar is met deze vervoermiddelen.

Geef aanwijzingen over afstanden (schaal) en verplaatsingstijden, opdat de gebruikers zich een idee kunnen vormen van de kwaliteit van de verbindingen.


6. We helpen u op weg

Een bereikbaarheidsfiche opstellen aan de hand van een sjabloon

U kan hier een sjabloon in MS Word formaat en bijhorende handleiding (in pdf) downloaden, aan de hand waarvan u zelf een multimodale bereikbaarhedsfiche kan opstellen: