Welkom op de website voor mobiliteitsmanagement in ondernemingen.

Deze website werd door Traject opgemaakt in opdracht van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Een laatste update op vraag van de opdrachtgever dateert van juli 2014.


Deze website maakt je wegwijs in de wereld van mobiliteitsmanagement. Zo vind je er cijfermateriaal over woon-werkverkeer, relevante beleidsmaatregelen, informatie over fiscaliteit, best practices en uitleg over hoe je een bereikbaarheidsfiche kan opmaken. Daarnaast biedt deze website ook een toolbox aan die bedrijven en hun werknemers helpt bij het oriënteren en ontwikkelen van een eigen vervoerplan en bij het succesvol stimuleren van openbaar vervoer, collectief bedrijfsvervoer, carpool en fietsen in het woon-werk en zakelijk verkeer. De Toolbox werd in 2000 ontwikkeld door een consortium van Europese specialisten in mobiliteitsmanagement (zie "SAVE en de auteurs"). Deze geactualiseerde versie is bestemd voor Vlaamse werkgevers en werknemersorganisaties en is de vrucht van een samenwerking tussen de auteurs en de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde).

INHOUD

Hieronder een overzicht van de onderdelen van deze site. Naast de eigenlijke Toolbox vindt u hier ook informatie en cijfers over woon-werkverkeer en mobiliteitsmanagement in Vlaanderen, alsook een handleiding om een bereikbaarheidsfiche op te stellen.

Woon-werkverkeer
    Woon-werkverkeer in cijfers
    Goeie redenen om te werken rond woon-werkverkeer
De Toolbox
    Over de Toolbox
    Welbekende voorbeelden
    Beslissingsondersteunend systeem
    Catalogus voor snelle oplossingen
    Maatregelenlijst
Kader voor bedrijfsvervoerplannen in Vlaanderen : beleid, fiscaliteit
Bereikbaarheidsfiche